A Tudományos Bizottság kéri a kollégákat, hogy minél nagyobb számban jelentsenek be a megadott témákhoz kapcsolódó előadásokat, illetve szabadon választott témában poszter prezentációkat.

Számítunk rá, hogy bemutatják a fent felsorolt területeken jelentkező új lehetőségeket, problémákat és azok szakmai megoldásait.

Reméljük, hogy a kiemelt területek megvitatása mellett a napjainkban jelentkező új szakmai kihívásokat, kérdéseket és elvárásokat is megosztják az előadók a kongresszus résztvevőivel.

Az összefoglaló anyagai az Acta Pharmaceutica 2019- 2. számában kerülnek megjelenésre, azonban az elfogadott új elve szerint a lap angol nyelvű, ezért az összefoglalókat is angol nyelven kérjük beküldeni. Indokolt esetben a magyar nyelvű összefoglalók angolra fordításáról a Tudományos Bizottság gondoskodik.

Előadások/poszter prezentációk angol nyelvű bejelentési és beküldési határideje:
2019. február 15.

Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:
2019. március 08.

Kérjük a határidő szíves betartását, mert a megadott időpont után beérkező absztraktokat nem áll módunkban elfogadni.

A verbális előadások időtartama: egyeztetés szerint 10–12 perc előadás + 3-5 perc diszkusszió

Poszter méret: 90×120 cm
Poszterek prezentációja az előadóteremben 3 perc (2-3 ábra/poszter).

Online előadás bejelentés
(Az on-line előadás bejelentő rendszer 2018. december 12. – 2019. február 15. között üzemel.)