A Tudományos Bizottság kéri a kollégákat, hogy minél nagyobb számban jelentsenek be a megadott témákhoz kapcsolódó előadásokat, illetve szabadon választott témában poszter prezentációkat.

Számítunk rá, hogy bemutatják a fent felsorolt területeken jelentkező új lehetőségeket, problémákat és azok szakmai megoldásait.

Reméljük, hogy a kiemelt területek megvitatása mellett a napjainkban jelentkező új szakmai kihívásokat, kérdéseket és elvárásokat is megosztják az előadók a kongresszus résztvevőivel.

VÁLTOZÁS!
AZ ACTA PHARMACEUTICA NYOMTATOTT SUPPLEMENTUM-A MAGYAR NYELVŰ, EZÉRT AZ ÖSSZEFOGLALÓKAT MAGYAR NYELVEN KÉRJÜK BEKÜLDENI, MAGYAR ÉS ANGOL CÍMMEL.

Tapasztalva és a kollégákkal beszélgetve, a balatonfüredi konferenciára való előadás, poszter bejelentések rendjét a korábban jelzetthez képest módosítjuk:
Február 15-re kizárólag a tervezett publikáció címét kérjük megadni magyar és angol nyelven, valamint az első szerző nevét, munkahelyét. A társszerzők és munkahelyeik nevét elegendő az összefoglaló beküldésekor megadni.

Az összefoglalók beküldési határideje: március 31.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előadások között szívesen adunk helyt egyedi esetbemutatásoknak, amelyek egyértelműen demonstrálják a gyógyszerészi tevékenység „hozzáadott értékét”.

 

Absztraktok beadási határideje március 31.

E-mail cím: absztraktkgysz2019@clubservice.hu

Az összefoglalót 2500 karakter (szóközökkel együtt), azaz kb. 200 szó terjedelemben kérjük elkészíteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, sorkizárt formátumban, A5-ös méretben.

Az összefoglaló szerkesztésénél az alábbi sorrendet kérjük követni:

1. Előadás/poszter pontos címe nagybetűvel ANGOL NYELVEN IS!

2. Előadó és társszerző(k) neve titulus nélkül kisbetűvel – az előadó nevét kérjük aláhúzni

3. Munkahely(ek) neve és címe

4. Szöveges rész (strukturált összefoglaló: cél, módszer, eredmények, következtetés) – az összefoglaló képeket, fotókat nem tartalmazhat

5. Felelős szerző e-mail címe.

 
Poszter prezentációját ebben az évben is elektronikus poszter formájában tudja bemutatni.
Az E-poster beküldésének határideje: 2019. május 10.
Kérjük a határidő szíves betartását! A határidőn túl beérkezett poszterek technikai okok miatt nem kerülnek megjelenítésre.

POSZTER PREZENTÁLÁSA:

A poszterek prezentálása az előadóteremben történik a programban feltüntetett időpontban. Mindenkire 3 perc prezentációs idő és 2 perc vita jut. Ennek kivitelezése érdekében az – E-poster elkészítésén kívül – 3-4 ppt diával kell készülniük (1 cím + lényeget demonstráló diák).

TÁJÉKOZTATÓ AZ E-POSTER ELKÉSZÍTÉSÉHEZ