Szabadon választható pontszerző továbbképzés: 15 pont.
Az előadások, illetve a poszterek szerzői, társszerzői részére – a jogszabályban foglaltak szerint – további pontok kerülnek jóváírásra.
Kreditpontokra csak a teljes regisztrációs díjat befizetett résztvevők jogosultak, a napijegyes részvétel pontszerzésre nem jogosít!